Jakość. Interpretacja.

Pojęcie jakości posiada wiele definicji. Ale podstawową i najbardziej oczywiste jest po prostu spełnienie określonych wymagań czy też oczekiwań. Nie zawsze jest to proste do uchwycenia. A w wielu przypadkach jest odczuciem subiektywnym. Niemal każdy produkt otaczający nas posiada choćby jedną cechę przez którą może okazać się szkodliwy. Zawartość metali ciężkich czy też związków chemicznych o działaniu rakotwórczych dyskwalifikuje z naszego otoczenia. Inną kwestią jest powiązanie z określonymi wymaganiami. Precyzja badań i i pracy laboratorium w dużym stopniu rzutuje na wynik badań i wymaga oszacowania wielu czynników i odchyleń podczas analiz laboratoryjnych.
 
Test.
Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych narzędzi oraz porównań statystycznych, jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej oceny wyników analiz oraz rzeczywistych skutków w eksploatacji.
 
Specjaliści i rzeczoznawcy Zoke Sp. z o.o. zajmują się rozwiązywaniem problematyki z kręgu chemii oraz przetworów produktów naftowych. Jako zaplecze naukowo-badawcze posiadają do swojej dyspozycji laboratorium wyposażone w nowoczesny sprzęt pomiarowy. W kręgu ich zainteresowań leży ocena zgodności oraz określenie jakości wyrobu. Zajmujemy się badaniami i interpretacją wyników badań. Bierzemy udział w działaniach na rzecz innowacji i rozwoju metod badawczych.


Określamy opinie na rzecz:  
- oceny produktów naftowych 
- oceny wpływu na układy zasilania 
- oceny wpływu na bezpieczeństwo 
- ocena wpływu na środowisko 
- ocena jakości preparatów chemicznych 
- opiniowanie wyników badań laboratoryjnych.